Hopp til innhold

NLP Coach

nlp

Angst og nedtrykt

Utfordrende relasjoner/situasjoner

Mestring av forskjellige situasjoner

Visualiserings arbeid

Stress

Følelsesmessige utfordringer

Flyskrekk o.l

Fobier

Tankemønster

Depresjoner

Bli bedre i noe

Mestring

NEVRO LINGVISTISK PSYKOLOGI

HVA ER NLP?

NLP er en mengde informasjonsmateriale som handler om hvordan det menneskelige sinn virker. NLP som er forkortelsen av neuro lingsvistisk programmering, bygger på viten om vår indre kommunikasjon, våre tanker – dvs. den måten vi skaper våre tanker på, og betydningen det har for våre følelser og ikke minst våre handlinger. NLP handler om måten du bruker deg selv på som menneske. Den hviler på et grunnlag om at vi selv er ansvarlige for det som skjer i våre liv, og at vi ved å forandre oss selv, forandrer de faktiske hendelser. Det er faktisk mulig å endre tanker og inngrodde overbevisninger om hva vi kan, og hva vi er verdt.

NLP er et verktøy for å bedre kommunikasjon og for å skape endringer i fastlåste tankemønster og adferd. Det handler om å motivere, endre overbevisninger og gi mennesker et sterkere ståsted innenfor menneskebehandling.

Ved hjelp av NLP kan man se situasjonene fra et annet ståsted enn det man er vant til.

HVA GJØRES UNDER EN NLP TIME?
Man sitter i en stol og har en kort gjennomgang på hva man ønsker å endre på/oppnå. Terapeuten trenger noen få detaljer for å kunne guide klienten igjennom sitt tema. Det kan være at man skal sitte med sine øyne lukket og gjøre noen visuelle øvelser, hvor terapeuten spør hva man ser, hører eller føler.

Det kan være at man skal finne ut av hva ens mål er! Det kan være man må forstørre/minske noe visuelt, dette for å komme nærmere sitt mål eller lengre unna sin opplevelse.

Fordelen med denne form for terapi er at man slipper å gjenta sine opplevelser opp i mente. Hensikten er å få et oversiktsbilde for så å komme videre her i livet.

En NLP time varer i ca. 1 - 1,5 time.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook